Ăn lạc có thực sự tốt không?

Lạc được xem như một loại hạt nhưng nó là một loại cây thuộc họ đậu và lớp vỏ mỏng có thể ăn được. Không giống nhưng các loại hạt mọc trên cây, lạc và một số loại cây học đậu khác có củ ở dưới đất.