Sự thật tâm linh – phần 5- Thể Vi Tế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
0
3317

Thể vi tế là một công cụ khác của bản thể, để nhận biết được những thực tế ở những cảnh giới khác, tần suất khác. Thể vi tế là dạng cơ thể khác của tâm thức. Khi chúng ta có cơ thể vật lý trong điều kiện bình thường, tâm thức của chúng ta bị trải rộng trong cơ thể vật lý, chỉ khi chúng ta nhận được đủ năng lượng cần thiết, chúng ta cảm thấy rõ ràng các thực tế ở các cảnh giới khác, tâm thức sẽ chuyển dần sang thể vi tế hay có thể hiều thể ánh sáng. Chúng ta có được những trải nghiệm của thể vi tế một cách vô thức trong những giấc ngủ, chúng ta gọi là mơ. Khi ta có được những trải nghiệm của cơ thể vi tế một cách có ý niệm thông qua thiền định, cơ thể vi tế du hành xuyên không gian và thời gian, sau những trải nghiệm vi tế có ý niêm này, chúng ta bắt đầu biết đến không gian đa chiều.

Sự thật tâm linh - phần 5- Thể Vi Tế
Sự thật tâm linh – phần 5- Thể Vi Tế

Qua thiền định, sau khi nhận năng lượng vũ trụ dồi dào, tâm thức không còn dàn trải khắp cơ thể vật lý nữa mà ngưng tụ thành một ý niệm, một điểm sáng, khi những ý niệm này di chuyển, chúng ta cảm nhận như là những cú giật trong cơ thể vật lý. Ta cảm thấy như cơ thể bồng bềnh, không còn cảm nhận được tay và chân.

Xem thêm:Gối đinh lăng

Cơ thể nhẹ tênh như một chiếc lông. Sự di chuyển này có thể cảm nhận ở những phần khác nhau trong cơ thể, và có khi trải nghiệm cơ thể như đang luân chuyển. Đây chính là những di chuyển của thể vi tế. Càng thực hành thiền công phu, càng nhận thêm nhiều năng lượng vũ trụ, tâm thức sẽ ngưng tụ thành cơ thể vi tế, bây giờ gọi là thể ánh sáng dịch chuyển rất nhanh, tạo ra những chuyển dịch. Sau sự dịch chuyển này, thể ánh sáng sẽ dịch chuyển ra khỏi cơ thể vật lý, với một sự kết nối gọi là dây bạc. Dây bạc này không là gì cả mà chính là sự xung động cao của bản thể, sẽ truyền tải thông điệp của cơ thể vật lý đến thể ánh sáng và ngược lại.

Sự thật tâm linh - phần 5- Thể Vi Tế
Sự thật tâm linh – phần 5- Thể Vi Tế

Bằng sự kết nối này thể ánh sáng bắt đầu du hành. Sự du hành của thể ánh sáng chính là sự du hành của tâm thức, của bản thể đến những nơi, những cảnh giới đã biết hoặc chưa từng được biết. Bằng du hành của thể ánh sáng, ta lại đạt được đỉnh cao của hiểu biết và nhận biết về mình.

Xem thêm:Sự thật tâm linh – phần 4- Trải nghiệm con mắt thứ ba.

Trong quá trình du hành, thể ánh sáng có thể vượt qua mọi cấu tạo vật chất, mọi yếu tố như trái đất, nước, lửa, gió và đi đến những cảnh giới khác mà không có sự giới hạn nào. Sau khi đi ra khỏi cơ thể vật lý, người hành thiền sẽ thấy lại chính cơ thể vật lý của mình và nhờ đó ta hiểu rất rõ, thấu hiểu chúng ta không chỉ có thân thể và tâm trí, chúng ta chỉ ở trong cơ thể vật lý – đây là một hiểu biết to lớn. Mỗi người cần có sự trải nghiệm du hành của thể ánh sáng để vượt qua mọi giới hạn của tâm trí, và để thấu hiểu chúng ta không hề có giới hạn. Qua trải nghiệm này thấu hiểu chúng ta chính là sự thức tỉnh, thấu hiểu chúng ta không có giới hạn, thấu hiểu sự đa chiều của cuộc đời con người…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here