Phần cuối: Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
0
999

Niết Bàn

Càng thiền định ta càng thu nhận được nhiều năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ làm tăng khả năng tập trung của ta vào thực tại, bằng cách mang cơ thể, tâm trí, bản thể cùng tham gia vào hiện tại, chúng ta thấu hiểu trọn vẹn những gì xung quanh mình, sự hiểu biết này chẳng qua là kiến thức. Bình thường, ta chỉ có trải nghiệm nhưng không thấu hiểu được, kiến thức thì nằm trong tình huống, mà con người chỉ trải nghiệm tình huống bằng hiểu biết vật lý mà thôi, nhưng một vị thầy sẽ thấu hiểu tình huống trọn vẹn, vì người thấu hiểu rằng, người không chỉ là thân thể, người hiểu là người sống ở trong cơ thể, người hiểu là các tình huống xảy ra để mang kiến thức cho mình. Trải qua những trải nghiệm thiền định thực hành trong đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ có sự thấu hiểu to lớn. Sự thấu hiểu này mở ra ngàn cánh cửa cho thấy sự đa chiều trong nhận thức về sự sống của chúng ta. Bằng sự thấu hiểu này, nhân sinh quan và kiến thức của chúng ta mở mang không ngừng, điều này dẫn đến tâm thức được mở rộng, không gì khác hơn là sự thông thái, ta trải nghiệm sự uyên thâm này qua thiền định như một đóa sen vàng ngàn cánh, từng mỗi cánh là một chiều hiểu biết mới. Hiểu nhiều và thấy nhiều điều mới, ta hiểu nhiều hơn nữa tri thức về những sự hiện hữu khác, ta thấu hiểu rằng, không có cái chết, và sự sống là vĩnh hằng, ta thấu hiểu sinh tử là gì.

Phần cuối: Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!
Phần cuối: Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!

Luân hồi, sinh và tử

Chúng ta đến trái đất này, từ một mảnh của tâm thức vũ trụ. Từ điểm xuất phát, chúng ta đến bằng thể khí, như là hình dạng của bản thể. Chúng ta đến trái đất này, để được học bài học chứng nghiệm độc đáo. Để đi qua bài học của mình, ta cần trọn một cái bào thai, ta chọn mẹ, cha, chọn môi trương, tình huống. Bản thể đều biết hết toàn bộ  thiết kế cuộc đời lần này

Sinh:

Sau khi chọn mẹ, vệt tâm thức đi vào bào thai của người mẹ. Sau khi tâm thức đi vào tử cung của người mẹ, phôi thai có sự sống. Cơ thể vật lý bắt đầu tạo hình dạng theo năng lượng vũ trụ trong thể khí và theo căn nguyên, tâm thức sẽ thường xuyên du hành từ nguồn cội cho tới khi sinh ra, có hơi thở đầu tiên. Sau khi ra khỏi tử cung của người mẹ, tâm thức có hơi thở lần đầu bên ngoài. Đây là sinh.

 Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!
Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!

Cuộc sống.

Từ ngày đầu cho đến 7 tuổi, chúng ta sẽ còn nhận biết về nguồn cội. Tâm trí bắt đầu hình thành từ 7 tuổi và định dạng hoàn chỉnh vào tuổi 14. Trí năng bắt đầu kích hoạt từ 14 tuổi và phát triển hoàn toàn khi 21 tuổi. Từ 21 đến 28 tuổi, con người thường trải nghiệm bằng sự kết hợp giữa thân thể, tâm trí và trí năng. Từ tuổi 28 cuộc sống phụ thuộc vào hiểu biết chính mình, hiểu về bản thể. Nếu một người không có nhận thức về chính mình, tâm thức sẽ chỉ ở giữa thân thể và tâm trí, do vậy cái khổ bắt đầu. Người đó không thể hiểu được các hoàn cảnh, mọi việc trở nên khó khăn hơn đối với họ. Họ khuôn mình vào trong định kiến, chấp trước, cứng nhắc. Định kiến, chấp trước, ngăn cản dòng năng lượng, vì thế con người phải chịu đựng bệnh tật, căng thẳng và áp lực. Ngày tháng trôi qua mà không có sự nhận biết, con người không hiểu được mục đích cuộc sống. Con người đi qua tuổi thơ, đến tuổi trẻ, đến tuổi già rồi lìa khỏi trái đất này mà không hoàn thành được mục đích đến với trái đất. Ta gọi đấy là cái chết. Ngay cả sau cái chết, tâm trí cứng nhắc, với hiểu biết sai không cho phép tâm thức tìm lại về nguồn. Vì sự hiểu biết sai, con người tự tạo ra địa ngục và thiên đường và ở lại dạng thể vi tế nhưng thấp hơn. Nếu con người bắt đâu cuộc sống bằng chính bản thể, người ta sẽ luôn an vui trong mọi tình huống. Ngay cả sau cái chết, con người cũng không ở cảnh giới thấp hơn, mà sẽ trở về nguồn.

 Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!

Sự thắp sáng.

Bằng cách đạt được sự hiểu biết cao hơn qua con mắt thứ 3, du hành của thể ánh sáng, kiến thức luân hồi, sinh tử, con người thấu hiểu trọn vẹn về thân, tâm, trí, bản thể và năng lượng sống. Con người hiểu rằng, tâm thức là sự kết hợp của năng lượng và kiến thức. Tâm thức đến hành tinh này với nhiệm vụ để nhận nhiều hơn năng lượng và kiến thức, bằng sống để thấu hiểu con người sẽ càng đi xa hơn để thông thái về sự vận hành của tạo hóa. Với thấu hiểu này, con người trở thành bậc tạo hóa, và từ đó, những gì con người nói sẽ thành hiện thực, những gì con người nghĩ, sẽ thành thiện thực, những gì con người làm sẽ thành tạo vật. Đây chính là sự thắp sáng. Chúng ta là duy nhất. Tình yêu là chân lý!

Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!
Niết bàn, luân hồi, sinh tử và sự thắp sáng!

Hết

Phần 1: Sự thật tâm linh

Phần 2: Sự thật tâm linh

Phần 3: Sự thật tâm linh

Phần 4: Trải nghiệm con mắt thứ 3

Phần 5: Thể vi tế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here